Werkwijze

Werkwijze

Eerste contact

U heeft een vraag of probleem over uw mantelzorgsituatie en neemt contact met mij op voor ondersteuning. Dit kan via het contactformulier of telefonisch als u direct contact wilt. Indien ik niet direct bereikbaar ben, neem ik uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u op. Een eerste gesprek – meestal telefonisch – is om uw zorgsituatie in kaart te brengen en om helder te krijgen wat de belangrijkste knelpunten zijn die u opgelost wilt hebben.

Vervolg

Als het nodig is, plannen we nog een afspraak, dat kan ook een persoonlijk gesprek zijn. U ontvang van mij een verslag van het  intake-gesprek, inclusief de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld wat ik voor u ga uitzoeken of regelen. Gedurende het proces hou ik u regelmatig op de hoogte van de vorderingen. En bij wijzigingen in uw situatie passen we de taken gewoon aan.

Doel

Ik wil bereiken dat u zich minder bezig hoeft te houden met allerlei uitzoekwerk en regeltaken die u veel tijd en energie kosten. Zo heeft u meer ruimte om aandacht te geven aan zaken die u zelf belangrijk vindt. U houdt wel zelf de regie en bepaalt welke adviezen u overneemt, welke taken u zelf gaat uitvoeren en welke taken de mantelzorgmakelaar voor u gaat doen.

Hoe werkt de mantelzorgmakelaar?

Uw mantelzorgsituatie wordt in kaart gebracht op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën. Er zijn 4 belangrijke wetten die hierop betrekking hebben: de WMO, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet. De mantelzorgmakelaar heeft actuele kennis op al deze gebieden en kan daardoor gedegen onderzoek doen en advies geven; en in overleg met u regeltaken voor u uit handen nemen. Bij ‘kosten’ kunt u kijken of uw zorgverzekeraar de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoedt.