Voor zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals

Doorverwijzen van overbelaste mantelzorgers

Als professional in de zorg krijg u ongetwijfeld te maken met mantelzorgers die het zwaar hebben. Soms zo zwaar, dat zij niet meer weten hoe ze alle ballen in de lucht moeten houden. Het kan zijn dat dat de mantelzorger tijdelijk ontlast moet worden om even bij te tanken. Het kan ook zijn dat meer structurele hulp noodzakelijk is zodat de mantelzorger zich kan richten op de basiszorg voor zijn of haar naaste. U heeft binnen uw functie niet altijd tijd en ruimte om ondersteuning bij het regelen van zorg te bieden. U kunt de mantelzorger dan doorverwijzen naar de mantelzorgmakelaar. Door het overnemen van regeltaken wordt de mantelzorger ontlast en blijft deze beter in balans.

 

Dienstverlening mantelzorgmakelaar

Als mantelzorgmakelaar inventariseer ik knelpunten op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën. Met een advies op maat zorg ik dat complexe vragen van de mantelzorger beantwoord worden en waar nodig kan ik ook regeltaken overnemen, bijvoorbeeld het regelen van zorg of het aanvragen van een indicatie of pgb. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de diensten van een mantelzorgmakelaar vanuit het aanvullende pakket. Onder ‘kosten’ vindt u een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

 

Meer weten?

Uiteraard kunt u als zorgprofessional ook contact met mij opnemen voor meer informatie of voor het inventariseren van mogelijke samenwerkingsafspraken.