Visie

Visie

Het is fijn dat zoveel mensen voor een naaste zorgen en dit doen vanuit liefde of compassie. Hoewel mantelzorg mooi en waardevol is, kan het de mantelzorger ook boven het hoofd groeien. De balans tussen privé en zorg voor een naaste is dan verdwenen en de mantelzorger kan dat als een zware belasting ervaren. Te zwaar soms. Ervaart u dat ook? Dan kunt u wat extra hulp of ondersteuning goed gebruiken.

Als onafhankelijk mantelzorgmakelaar wil ik uitgaan van wat u belangrijk vindt en zoeken naar passende mogelijkheden om u te ondersteunen in het oplossen van knelpunten. Omdat ik niet gebonden ben aan een organisatie of instelling, is het mogelijk geheel uit te gaan van uw wensen en een oplossing op maat te vinden. Om u te ontlasten, kan ik regeltaken van u overnemen, die veelal te maken hebben met het regelen van zorg voor uw naaste. Samen kunnen we hier afspraken over maken.

Maatwerk in mantelzorg is waar ik voor sta.

Als uw mantelzorg goed geregeld is, kunt u weer zorgeloos zorgen!